Domän till salu.

   Vi har fått i uppdrag av en klient att sälja den domän, som du just kom från.

   Det är bara fördelar med att ha sitt eget domännamn. Att äga ett domännamn med sitt eget namn borde vara en självklarhet för var och en som tänker på sin framtid och ska leva i ett framtida datorsamhälle. Priset för eftertraktade domännamn kommer att öka kraftigt i framtiden allteftersom fler och fler människor träder in i datasamhället. När du har ett eget domännamn så äger du det för all framtid om du så vill. Ingen kan ta det ifrån dig. När du äger sajten, kan du göra vad du vill med den.

  Ditt namn ingår ju i ovanstående domännamn. Vi rekommenderar starkt att du beställer det av oss så snart som möjligt.
  Om du är en person som genom ditt arbete eller annat har kontakter med andra människor, så är det extra viktigt att du genom din egen sida visar vem du är. Det är också viktigt att du skyddar dig. Det finns många krafter i samhället som vill utnyttja alla tänkbara kanaler för propaganda av alla möjliga slag eller för reklam av diverse produkter som är svåra att annonsera om på annat sätt. Bland politiker och journalister och en del andra kretsar anses det vara naivt och dåligt uppdaterat med verkligheten att inte ha garderat sig med sitt domännamn.

  Du bör skynda dig. Vi kan, även om du beställer domännamnet just nu, inte garantera att du får det. Någon annan kan vara intresserad, och det är principen "först till kvarn" som gäller.


   Obs! Den nuvarande innehavaren av domännamnet är en privatperson. Nätreklam OÜ är bara en försäljningsorganisation som fått i uppdrag av denne att sälja domännamnet.
Intresseanmälan
  Ja, tack

Jag ber att ni tar kontakt med mig enligt nedanstående för diskussion om en eventuell överlåtelse av domännamnet. Säljaren har begärt EUR 300,- i ersättning inklusive allting.
Dommännamn:

Ditt namn och adress:

E-mailadress: (Stava rätt!)

Telefonnummer

Evt. frågor eller meddelande:


Du kan även kontakta oss per post/tel/mejl enligt nedanstående.
NÄTREKLAM OÜ
Nimekast 3744
EE-10508 Tallinn, Estland
Telefon: +372 5011029
Mejl: natreklam@outlook.com
www.nätreklam.se

Har man verkligen rätt att registrera ett domännamn på det här sättet?

- Ja, vem som helst har rätt att registrera vilket domännamn som helst under förutsättning att det är ledigt. Principen först till kvarn gäller.

Finns det något annat sätt för mig att få domännamnet, t.ex. genom överklagande?


- Ja, det finns något som heter tvistlösningsförfarande och då vänder man sig till iis.se, som har hand om alla registreringar av .se-domäner.

  För en privatperson kostar det 4000,- SEK per domän i anmälningavgift i det enklaste fallet där man väljer att ha endast 1 tvistlösare. Som alternativ kan man ha 3 tvistlösare och då kostar det 8000,-.
Vem eller vilka som blir din tvistlösare utses av iis.se och väljs bland följande anlitade personer:
   Thomas Carlén-Wendels, advokat
   Per Carlson, ordförande i Marknadsdomstolen
   Jon Dal, advokat
   Bengt Eliasson, jurist
   Jonas Gulliksson, advokat
   Peter Hedberg, advokat
   Gunnar Karnell, professor em
   Tomas Norström, rådman, Stockholms tingsrätt
   Henry Olsson, f.d. hovrättslagman
   Petter Rindforth, jurist
   Jan Rosén, professor
   Johan Sjöbeck, jurist
   Monique Wadsted, advokat
Därefter följer en byråkratisk process där sökanden först måste visa att följande tre rekvisit (omständigheter) uppfylls:

   1. Sökanden måste ha en rättighet (till exempel varumärke eller firma) med giltighet i Sverige.
  2. Innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet
  3. Innehavaren ska inte heller ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

   För att den som ansöker om tvistlösning ska kunna vinna tvisten behöver han eller hon bevisa att samtliga tre rekvisit är uppfyllda. Om innehavaren motsätter sig överklagandet, kan advokatkostnader (såvida man inte själv har god förmåga att handlägga juridiska tvister) snabbt rusa upp.
  När t.ex. Robert Aschberg för en del år sedan gjorde ett sådant överklagande (dock var inte vi inblandade i detta), blev advokatkostnaderna höga femsiffriga belopp, men det spelade inte Aschberg någon större roll, eftersom Strix Television betalade kalaset. Hursomhelst blir det en hel del arbete för sökanden.

  Chansen att vinna är dock ganska god, om man är den ende i Sverige som har samma namn.

  En annan avigsida med tvistlösningsförfarandet, förutom att det är dyrt och arbetskrävande, är att all korrespondens mellan parterna blir offentlig handling. I media kan man då framstå i ofördelaktig dager för att man inte själv har varit förutseende nog att ha registrerat sin egen namndomän.